vrijdag 13 september 2013

I Ching mijmeringen

In de I Ching van Han Boering wordt bij hexagram 31, de inwerking samenvattend aangegeven dat het poneren van je mening samenhangt met het verwerven van een grotere innerlijke zuiverheid.
Dit trof me, aangezien mijn vraagstelling bij het werpen van de muntjes te maken had over waar ik stond als in mijn ontwikkeling als Mens. Dat ik Mens met een hoofdletter schrijf komt omdat ik een onderscheid maak tussen Mens met een hoofdletter en mens met een kleine letter geschreven.
Naar mijn smaak is het 'Mens-zijn' iets wat bewerkstelligd moet gaan worden in ons mensen. Een evolutie proces. Dit komt niet vanzelf, dit is iets waaraan gewerkt zal moeten worden.
Als jongeling bralde ik maar wat rond. Woorden en daden werden niet met elkaar verbonden. Een mening verkondigen ging zonder al te veel nadenken en is eigenlijk te vergelijken met het uitstoten van adem, maar het had geen waarde.
Later ben ik toch meer ga nadenken over wat ik zeg, dit sterk onder invloed van de leringen van Hans Wesseling en nog een aantal andere ontwikkelde mensen.
Het cliché 'spreken is zilver, zwijgen is goud' bestaat niet voor niets.
Woorden kunnen mensen maken en breken. Meningen dus ook.
Tegenwoordig bevind ik me vaak in situaties waar ik mijn mening achterhoud. Dit komt voort uit het feit dat ik meer en meer tot inzicht kom over de zinloosheid van het geven van 'mijn' mening.
Het gevaar van projectie ligt altijd op de loer. Met dit bedoel ik, dat ik mijn eigen 'dingen' op de ander afschuif. Iemand zal werkelijk innerlijk ongebonden moeten zijn om een ander te kunnen spiegelen. De emoties die in jezelf leven zullen werkelijk onder controle dienen te zijn, want anders beïnvloeden deze emoties je eigen waarneming.
Het gebeurt mij nog steeds dat ik mijn mening poneer, maar minder en minder.
Woorden hebben dus invloed op de zuiverheid, dat is iets wat men kan concluderen. Want zijn woorden niet meer dan een uitdrukking van de energie die je om je heen bouwt. Hoe je denkt en handelt naar dit denken en dit is wat je maakt.
Het is dus inderdaad aan te bevelen eens goed te kijken naar de dingen die je zegt, hoe je het zegt en de achterliggende bedoeling van je woorden.
Reeds nu kan ik u al verklappen dat indien u werkelijk ernst maakt met deze observaties dat het 'wel-licht' zal gaan opvallen dat u woorden gebruikt om uw eigen zelfzuchtige doelstellingen te bewerkstelligen.
Toegegeven: We dienen te overleven, maar ten koste van wat?

donderdag 5 september 2013

Leeftijdsdiscriminatie bij bedrijven in Nederland

Er is genoeg werk te vinden voor peuters, kleuters en pubers binnen de Nederlandse samenleving. Althans als ik het aanbod van banen bekijk in Nederland. Voor de ouderen onder ons is het afgelopen en uit.
Zeker als je de vijftig bent gepasseerd. Je kan de rest van je leven in de bijstand zitten dan en mogelijkerwijs worden misbruikt door gemeentelijke instanties die je bij de plantsoenendienst of vuilverwerking aan het werk zetten. Dit in het kader van resocialisatie. Laat me niet lachen! Dit is gewoon een vorm van verkapte arbeid, want dit soort banen kan toch ook gewoon met een arbeidscontract en een normale beloning worden betaald?
De ouderen worden op alle fronten in Nederland aan de kant geschoven. 
Wellicht is het een goed moment om die bedrijven die zich schuldig maken aan dit soort discriminatie eens in kaart te gaan brengen. Indien wij ouderen aan de kant geschoven kunnen worden, dan kunnen wij ouderen ook ophouden klanten te zijn van bedrijven die zich aan dit soort gedrag schuldig maken.
We hebben een simpele website geopend waar u zich kunt aanmelden en de info over het desbetreffende bedrijf kunt achter laten.
We kunnen dan zelf de keuze maken of we nog diensten of producten willen, dan wel ze een berichtje achter laten op hun website!
Website leefdtijdsdicriminatie Nederland 

maandag 2 september 2013

U wordt een Europese cocktail!

Een groot deel van de Nederlanders is tegen het openstellen van de arbeidsmarkt voor Roemeense en Bulgaarse werknemers per 1 januari.

Is een quote in het AD van vandaag. Over tientallen jaren zal er in de geschiedenis boeken worden geschreven over de volksverhuizing die in deze periode heeft plaatsgevonden. Want dat is naar mijn inzicht aan de gang, sinds de openstelling van de EU grenzen. Het is een niet te stoppen proces. Al de zekerheden die het Nederlandse volk had opgebouwd worden afgebroken. Het wordt meer en meer duidelijk dat het afgelopen is met de verzorgingsstaat. U moet het zelf doen nu Nederlandse burger. U staat er alleen voor. Dit is de boodschap voor de toekomst voor degene die het nog niet zien. Uw kinderen zullen hieraan gewend raken en niet beter weten. Het zijn de ouderen die de verzorgende elementen van de Nederlandse staat nog hebben meegemaakt die met een groot gevoel van vervreemding zitten.
Nederland zal echt de EU niet verlaten en ook de Nederlandse gulden komt niet meer terug! Wen er maar.
Roemenen, Bulgaren, Polen Letten, Litouwers zullen gewoon Europa instromen en zich verbinden met wat er nog over blijft aan Nederland. Eén grote Europese cocktail en Nederland verdampt. 

donderdag 29 augustus 2013

Luier talk....een update

Deze eigenzinnig monnik neemt 'het recht op een frisse luier' uitermate serieus. Wanneer ik dit soort zaken hoor dan denk ik al snel....'wie weet moet ik op een gegeven moment ook wel in een opgeknapte gevangenis mijn oude dag doorbrengen en mijn medebewoner in die zelfde gevangenis zal toch doorlopend zijn luier vol schijten en aangezien ik niet verwacht dat in die aangepaste, afgedankte gevangenis een goede lucht zuiveringsinstallatie wordt gemonteerd, zit ik in de stank.

Maar gelukkig onze Staatssecretaris is vol in de luier kwestie gedoken en ik citeer nu zijn woorden volgens het AD:
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS noemt het ,,grote onzin'' dat bewoners van zorginstellingen straks geen recht meer hebben op een schone luier na een ongelukje. Hij wil weliswaar een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld intrekken, maar gaat de inhoud ervan opnemen in een andere wet. Van Rijn heeft dat donderdag gezegd.
Ik was al allerlei gedachten aan het ontwikkelen zoals een variant op een 'Sit-in' op het Haagse Binnenhof en die heel toepasselijk om te dopen tot een 'Shit-in', maar deze kunnen nu voorlopig in de luierkast.

We pamperen wat af in een leven nietwaar....?